Hodnocení zaměstnanců

… hodnocení zaměstnanců společnosti nebo přijímaných kandidátů realizovaná prostřednictvím nezávislého expertního poradce.

Assessment Centrum

Příprava programu

 • Společná definice cílů programu hodnocení (AC)
 • Stanovení kompetenčního profilu pracovní funkce
 • Definice požadovaného profilu zaměstnance / kandidáta
 • Kategorizace hodnotících kritérií a jejich kvantifikace
 • Volba hodnotících nástrojů a zabezpečení validity programu AC
 • Sestavení dílčích forem hodnocení do tematických bloků
 • Seřazení bloků dle obsahové a časové návaznosti do pevného scénáře AC
 • Administrativně-technická příprava programu
 • Odborná instruktáž pozorovatelů / hodnotitelů AC a rozdělení jejich úloh

Pozorovatelé / hodnotitelé AC

 • Zástupci společnosti klienta, konzultanti Challenge,
  psycholog, externí pozorovatelé, další

Realizace programu

 • Technicko-organizační zabezpečení programu
 • Koordinace veškerých aktivit dle schváleného scénáře AC
 • Individuální hodnocení účastníků programu AC dle jednotlivých disciplín
 • Celkové hodnocení jednotlivých účastníků AC
 • Evaluace programu AC

Diagnostické nástroje – výběr

 • Užití diagnostických nástrojů společnosti Challenge
 • Výběr a užití dalších diagnostických nástrojů ve spolupráci s klientem
  a externími odborníky, psychology
 • Vývoj specifických diagnostických postupů dle cílů AC a zaměření klienta

Diagnostické nástroje - obsah

 • Individuální strukturované interview s hodnoceným účastníkem programu
 • Individuální prezentace účastníka
 • Rolová hra zaměřená na dovednosti účastníka programu
 • Rolová hra zaměřená na osobnost účastníka programu
 • Skupinová hra účastníků programu zaměřená na identifikaci rolí v týmu
 • Individuální testy (test osobnosti, inteligence, kariérové kotvy, pracovní chování a postoj k práci, další dle cílů AC a profilu pracovní funkce.)
 • Grafologický rozbor písma