Psychodiagnostika

… psychodiagnostika napomáhá identifikovat rozměr lidského potenciálu.
… poznání potenciálu pracovníka a jeho rozvoj navyšuje kapitál každé společnosti.

Assessment Centrum

Pomocí diagnostických metod zjišťujeme

 • Zaměření osobnosti, charakterové vlastnosti a osobnostní rysy
 • Temperament a psychickou konstituci
  (emocionální stabilita, sebevědomí, odolnost vůči zátěži, další)
 • Sociální kompetence
  (sociabilita, sociální chování, týmová orientace, schopnost prosadit se, další)
 • Motivaci k výkonu
  (vytrvalost, dominance, samostatnost, cílevědomost aj.)
 • Manažerské předpoklady
 • Profesní potenciál

Cílem diagnostiky osobnosti je mimo jiné

 • Identifikovat osobnost pracovníka, jeho schopnosti, vlastnosti,
  postoje a motivační strukturu
 • Identifikovat profesní orientaci pracovníka, jeho kariérovou kotvu
 • Zvýšit úroveň (sebe)poznání pracovníka
 • Upozornit na slabé a silné stránky osobnosti a iniciovat možnou změnu v chování
 • Podpořit sebevědomí pracovníka
  a zájem rozvíjet své znalosti, schopnosti a dovednosti
 • Rozpoznat potenciál, možnosti a směr
  možného vývoje (vnitřní i vnější) kariérové dráhy
 • Identifikovat a vyhodnotit reakce pracovníka v zátěžových podmínkách

Diagnostické metody

 • Typy a zaměření testů jsou voleny dle cílů, požadavků a potřeb klienta
 • Používané testy mají vysoký stupeň validity a reliability
 • Výstupy testů nabízejí vysokou efektivitu z hlediska času
  a výtěžnosti získaných informací
 • Standardizované metody jsou vedeny externími specialisty – psychology s atestací v oblasti psychologie práce a praxí v hospodářské oblasti
 • Sledování trendů na trhu a využívání moderních a efektivních forem testů zaměřených na podnikatelskou oblast (nikoli pro klinické účely)