Vyhledávání a výběr kandidátů

… vhodné kandidáty motivujeme výhradě pro konkrétní obsazovanou pracovní funkci až do fáze vyřešení personálních potřeb klienta.

Příprava projektu

Realizace projektu

 • Identifikace vhodných kandidátů z vybraných zdrojů
 • Vedení individuálních rozhovorů s vybranými uchazeči
 • Výběr kandidátů, kteří nejlépe splňují požadovaná kritéria výběrového řízení
 • Motivace vhodných kandidátů výhradně pro dané výběrové řízení
 • Předložení písemných zpráv klientovi o vybraných kandidátech

Prezentace kandidátů

 • Prezentace vhodných kandidátů klientovi za účasti konzultanta
  zodpovědného za výběr (v případě souhlasu klienta)
 • Provedení testů dle výběru klienta či doporučení Challenge vycházejících
  z obsahu a zaměření obsazované pracovní funkce
 • Podpora klientovi a kandidátovi v rozhodovacím procesu

Závěrečná fáze projektu

 • Závěrečná analýza a zpětná vazba všem účastníkům výběrového procesu
 • Kompletní administrativně-technické zabezpečení projektu
 • Záruka za akceptovaného kandidáta